U kunt uw bezwaarprocedure tegen uw OZB-aanslag en dus de WOZ-waarde zelf uitvoeren. U kunt er dan alsnog voor kiezen om, indien de gemeente uw bezwaar afwijst, uw zaak alsnog door onze consultants uit te laten voeren. Indien u zelf in eerste instantie bezwaar aantekent, houdt u dan in de gaten dat u na uw bezwaarschrift geen nieuwe punten meer aan mag kaarten. U kunt natuurlijk nog steeds kiezen voor uitbesteding van het gehele traject (inclusief mogelijke gang naar de rechter) aan ons team van specialisten. Wij raden u hoe dan ook aan om uw zaak gratis voor te leggen aan WOZ-consultants. Zij kunnen eenvoudig beoordelen of uw WOZ-bezwaar überhaupt kans van slagen heeft. De teams bestaan uit juristen, taxateurs en bouwkundigen – met ruime ervaring in WOZ-bezwaarprocedures en WOZ-beroepsprocedures. Zij nemen dan het hele traject voor u uit handen, ook indien een procedure bij de rechter nodig blijkt.

 

Minimaal 5% verschil

U kunt bezwaar aantekenen tegen de WOZ waarde bepaling van de gemeente indien u denkt dat het verschil in waarde meer dan vijf procent is. Gezien de dalende huizenmarkt en de slechte economische ontwikkelingen is dit verschil zo behaald. Het is uw taak om dit verschil in waarde aan te tonen. De huizenmarkt doet het nu niet goed en het ziet er niet naar uit dat het snel gaat verbeteren. Dit heeft invloed op de WOZ waarde aangezien het niet kunnen verkopen van woningen een dalende prijs tot gevolg heeft. Het is dan altijd raadzaam om een bezwaar tegen de WOZ waarde bepaling in te dienen aangezien u niet teveel aan belastingen wilt betalen.

 

Bezwaarschrift binnen zes weken

Op de brief die u van de gemeente heeft ontvangen staat een datum van verzending. Dat is de officiële brief datum en dus vanaf die datum heeft u nog zes weken de tijd om bezwaar WOZ waarde aan te tekenen. Uiteraard heeft u enige tijd nodig om de benodigde gegevens te verzamelen en dus is het verstandig dat u snel handelt. Een goede voorbereiding van het bezwaar WOZ waarde is essentieel om zo een concrete en overtuigend bezwaar te kunnen versturen naar de gemeente. Zodra u de WOZ waarde bepaling van de gemeente heeft ontvangen doet u er verstandig aan om per ommegaande een bezwaarschrift in te dienen. Het kan u vele honderden euro’s schelen. Dat is mooi meegenomen in deze economisch mindere tijden.

 

Aankoop nieuwe woning in 2021

En ook als u gedurende het jaar eigenaar wordt omdat u bijvoorbeeld in september bij de notaris zit voor de overdracht van een huis dat u hebt gekocht, dan betaalt u belasting over de waarde die de gemeente heeft vastgesteld. De notaris zorgt ervoor dat de belasting van de OZB en de Waterschapslasten verrekend worden met de verkoper.  TIP: als u toch bij de notaris bent, vraag hem dan om het bewijs van de woz waarde. Die waarde gebruikt de notaris immers om de belasting te verrekenen. Als nu blijkt dat de woz waarde te hoog is vastgesteld, dan kunt u als nieuwe eigenaar (nieuwe belanghebbende) bezwaar maken. Als de woz waarde hoger is dan uw koopsom, dan hebt u een goed argument in handen, dat vrijwel zeker tot aanpassing van de waarde zal leiden. Wij helpen u daar graag bij.

 

Bron: https://www.wozwaardespecialist.nl